انجمن اینترنتی آسمان
پسوند فایل های ASP.Net - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن اینترنتی آسمان (http://skyforum.ir)
+-- انجمن: طراحی و توسعه وب (http://skyforum.ir/forumdisplay.php?fid=17)
+--- انجمن: زبان ASP.Net (http://skyforum.ir/forumdisplay.php?fid=21)
+--- موضوع: پسوند فایل های ASP.Net (/showthread.php?tid=21)پسوند فایل های ASP.Net - admin - 2017/04/17

  • فایل های ASP کلاسیک دارای پسوند asp هستند .
  • فایل های ASP.Net دارای پسوند aspx می باشند .
  • فایل های ASP.Net که کدهای #C درون آنها تعریف شده اند ( به این کدها RAZOR ) می گویند ، دارای پسوند cshtml. می باشند .
  • فایل های ASP.Net که کدهای VB درون آنها تعریف شده اند ( به این کدها RAZOR ) می گویند ، دارای پسوند vbhtml. می باشند .