انجمن اینترنتی آسمان
تکنولوژی های مربوط به ASP.Net - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن اینترنتی آسمان (http://skyforum.ir)
+-- انجمن: طراحی و توسعه وب (http://skyforum.ir/forumdisplay.php?fid=17)
+--- انجمن: زبان ASP.Net (http://skyforum.ir/forumdisplay.php?fid=21)
+--- موضوع: تکنولوژی های مربوط به ASP.Net (/showthread.php?tid=20)تکنولوژی های مربوط به ASP.Net - admin - 2017/04/17

برای توسعه و طراحی صفحات وب و نرم افزارهای تحت ASP.Net ، می توانید از نرم افزار ها یا ابزارهای زیر استفاده نمایید :
  • Web Matrix .
  • Visual Web Developer .
  • Visual Studio .