تالار گفتمان آسمان

نسخه‌ی کامل: wholesale Stainless Steel SAE Adapter
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
SS-306 stainless steel bulkhead union locknut
PART NO. SIZETUBE O.D.B1 THREADW WIDTHC HEX
SS-306-021/85/16-240.220.562
SS-306-033/163/8-240.220.625
SS-306-041/47/16-200.280.687
SS-306-055/161/2-200.280.750
SS-306-063/89/16-180.270.812
SS-306-081/23/4-160.311.000
SS-306-105/87/8-140.361.125
SS-306-123/41-1/16-120.411.375
SS-306-147/81-3/16-120.411.500
SS-306-1611-5/16-120.411.625
SS-306-201-1/41-5/8-120.411.875
SS-306-241-1/21-7/8-120.412.125
SS-306-3222-1/2-120.412.750wholesale Stainless Steel SAE Adapter
website:http://www.njadapters.com/stainless-steel-sae-adapter/